อยู่ภายใต้ "โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) ปีงบประมาณ 2565"

เกี่ยวกับโครงการ

นำหลักการ Digital Marketing มาปรับใช้ ให้ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการ และศักยภาพของสินค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing และการให้คำปรึกษา ในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมกับสินค้า รวมถึง การวางแผนกลยุทธ์ ด้วย Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

macbook-logo

ทางออกที่มีประสิทธิภาพ สำหรับทุกธุรกิจ SME

ให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์แบรนด์และการสร้างดิจิทัล

สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์
ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
ให้คำปรึกษาการจัดโปรโมชั่น
ให้คำปรึกษาการทำการตลาด

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Newsletter sign-up
Sign up to our newsletter for regular updates and more.

X