อยู่ภายใต้โครงการ "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing"

ประกาศรายชื่อกิจการที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงการค้าออนไลน์สู่สากล(จีน)

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital marketing ปี 2563

110148372_933507507163352_8953745756408934330_o
X