อยู่ภายใต้โครงการ "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing"

Brook is a New York-based
creative agency

What we do

Effective solution for every businesses

Fresh ideas
Brook presents your services with flexible, convenient and multipurpose layouts. You can select your favorite layouts & elements for particular projects with unlimited customization possibilities.
Unique designs
Pixel-perfect replication of the designers is intended for both front-end & back-end developers to build their pages with greater comfort thanks to the higher customizability as well as flexibility.

We design & build brands, campaigns and digital projects for businesses.

UI/UX 85%
Ideas 80%
Marketing 90%

How We Do

Creative procedure

1
Brainstorming
study the problem and general materials to find out creative concepts.
2
Approaching
quickly translate the visions into reality and patent possible approaches.
3
Adjusting
release approaches out into the world, submit it to criticism & adaptation.

What
people say
about us

Start working together?

X