อยู่ภายใต้โครงการ "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing"

Designer. Art director.

Charlie Wilson.

about-us-05-image-02

My basic profile

Biography

I work with clients from all over the world. I had worked with and serving over 2000 customers and 1000 global companies across 13 countries with over 90% satisfaction rate achieved.

My focus

I claim that the quality of service assessment involves controlling and managing resources by setting priorities for specific types of clients and projects on the system.

My skills

I focus on creating creative, original, and conceptual works for editorial illustrations, magazines, covers, and brands as well as online visual organizations. Through constant learning and improving, my works excel in designing.
UI/UX 85%
Ideas 85%
Marketing 70%
Consulting 90%
popup-video-poster-01
rawpixel-unsplash-01

We're always ready for challenges.

Digital strategy
We learn from website development best practices and great online websites in order to create a clear, crisp design that suits all your needs for a responsive website.
UI/UX design and development
Brook presents your services with flexible, convenient and multipurpose layouts. You can select your favorite layouts & elements for particular projects with unlimited customization possibilities.
Brand building
Pixel-perfect replication of the designers is intended for both front-end & back-end developers to build their pages with greater comfort thanks to the higher customizability, adaptability as well as flexibility.

Start working together?

X