อยู่ภายใต้โครงการ "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing"

A 365-day Project

About the project

This is an intimidating project to take on, which is why many people go for the 52 week version listed above. Like a relationship you have to put a lot of time into, the reward for this is often worth it. The original 365-project was a self-portrait one, which made it even tougher to complete. (Source: digital-photography-school.com).

Share
X