อยู่ภายใต้โครงการ "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing"

A Golden Age of Design

About the project

The golden age of design has been heralded many times over the past couple of decades — four, by my count. Now, this previous momentum paired with technology, community and big business has fueled something new: an unprecedented belief in the power of design to not only elevate an idea, but be the idea. (Source: nytimes.com)

Share
X