อยู่ภายใต้โครงการ "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing"

Adobe Town Hall

About the project

Adjusting to a growing workforce in San Francisco, Adobe found itself in need of more culinary space and they wanted to provide their employees with a new experience that would match their ambitions as a company. Having their offices housed within the historic Baker & Hamilton building, expansion and structural changes were strictly prohibited by the city. (Source: archdaily.com)

Share
X