อยู่ภายใต้โครงการ "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing"

Big Renesa Studio

About the project

The Project organizes all the typical basic functions of an optical shop in a lavish 1000 sq ft space that has evolved and grown over years within the ground level framework of a 40-year-old built structure in the capital. Our deep commitment to excellence is revealed in all our services and the results our work achieves for our clients. (Source: archdaily.com)

Share
X