อยู่ภายใต้โครงการ "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing"

Charlie Smith Design

About the project

Charlie Smith Design was founded in 2003 by ex-Pentagram designer Charlie Smith. Coming from such a world-renowned company, it’s no surprise her new project was a success. Her team offers a full range of services, and they take a detail oriented approach, giving attention to every aspect of each project. (Source: 99designs.com)

Share
X