อยู่ภายใต้โครงการ "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing"

Office for Communique

About the project

The Communique Marketing Solutions Office, Gurugram, India, creates a modern and egalitarian workspace in an effort to foster creativity, collaboration, and conversation. Its spatial planning emerges as a direct result of this intent: where, an open-plan office format is chosen that is symbolic of transparency. (Source: archdaily.com)

Share
X