อยู่ภายใต้โครงการ "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing"

Revolution Digital Archive

About the project

The French Revolution Digital Archive (FRDA) is a multi-year collaboration of the Stanford University Libraries and the Bibliothèque nationale de France (BnF) to produce a digital version of the key research sources of the French Revolution and make them available to the international scholarly community. (Source: frda.stanford.edu)

Share
X