อยู่ภายใต้โครงการ "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing"

Web Comic Landscape

About the project

Not only are comics available in printed form, but they’re also available digitally. Printed, on the web, or on an app? Where do you start? If you have a hard time choosing what to read and where to read it, you’re not alone, because the choices are limitless. With print and web and digital options, we now have so many comic books. (Source: howdesign.com)

Share
X